Uw groen door ons laten doen?

Wilt u het groenbeheer op uw terrein uitbesteden aan professionals? Of wilt u een tuin aanleggen bij uw bedrijf of instelling? Het groenbedrijf van Impact neemt uw onderhouds- en aanlegwerkzaamheden uit handen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij voeren de groenwerkzaamheden uit met gemotiveerde arbeidskrachten uit de regio. Dit zijn vaak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Terwijl wij de opdracht deskundig uitvoeren, zorgen wij samen met u voor een maatschappelijke impact.

Groen aanleg en onderhoud

Ons groenbedrijf legt groenvoorzieningen aan en onderhoudt deze. Onder andere door te snoeien, onkruidbeheersing in beplantingen en onkruidbeheersing op verhardingen. Maar ook door het maaien van gazons of ruw gras, dunnen van singels en vellen van bomen. De aanleg van groen doen wij door aanplant van bomen, heesters, vaste planten en de aanleg van gazons door middel van graszoden of inzaaien. Onderhoudswerkzaamheden bestaan onder andere uit grondbewerking, spitten of frezen. 

Andere werkzaamheden 

Onze mensen kunnen ook tal van andere werkzaamheden verrichten. Zoals het verwijderen van graffiti, het opruimen van zwerfvuil, legen van prullenbakken en schoonspuiten van verhardingen. Kortom we zijn van alle markten thuis.

Heeft u een mooie opdracht die u wilt uitbesteden en wilt u dat graag maatschappelijk verantwoord doen? Onze mensen voeren hem graag voor u uit. Op basis van uw wensen en eisen maken we een werkplan en een offerte. 

Neem contact met ons op voor meer informatie of een afspraak!

Neem contact met ons op!